plannen CCC vorderen gestaag.

22
augustus
2016De ontwikkelingen voor het te vernieuwen
Carolus Clusius College in Zwolle zijn in volle gang. Vlak voor de
schoolvakantie verzorgden we een presentatie om het volledige team van
medewerkers van deze wereldschool op de hoogte te stellen van de voorgenomen
plannen. Het ontwerp werd zeer positief ontvangen. Hoewel de gebouwen gedurende
de vakantie gesloten zijn, werd er uiteraard in het nader uitwerken van de
plannen niet stilgezeten. Het proces waarin stapsgewijs de aanpassingen worden
doorgevoerd wordt momenteel verder uitgewerkt. Het voorlopig ontwerp is te
bekijken op onze website onder:  http://www.debruinarchitecten.nl/portfolio/27/ccc-world-forum