Kleurhistorisch onderzoek.

10
november
2016

Kleurhistorisch onderzoek? Wij zoeken het letterlijk tot op de bodem uit. Op 10 november presenteerden wij voor de welstands- en monumentencommissie onze diepgravende kleurhistorische verkenning om 3 Rijksmonumenten aan de Koornmarkt te Kampen in de oude luister te kunnen herstellen. Het veldwerk aangevuld met archief-, iconografisch en architectonisch onderzoek bracht een schat aan informatie in beeld van waaruit een advies per monument en voor het ensemble als geheel kon worden gedistilleerd.

Zowel ons enthousiasme als ons advies werd door de monumentencommissie overgenomen. Bouwhistorisch vooronderzoek bracht ons in dit project al eerder tot verregaande kennis over deze panden en was van grote waarde in het begrip van de ontwikkelingen en trends die het complex in ruim 3 eeuwen doormaakte. Met respect voor het verleden ontwerpen we in het nu en ervaren we het als een eer om dergelijk onderzoek te mogen doen.