Koornmarkt Kampen opgeleverd.

11
april
2017

Wij zijn verheugd met de oplevering van en de vele positieve reacties op het project Koornmarkt te Kampen.

Het plan omvat de renovatie en rehabilitatie van een drietal rijksmonumenten. Gebouwd als patriciërswoning huisvestte het oudste deel eeuwenlang een van de eerste scholen van Kampen, vervolgens werd het uitgebreid en in gebruik genomen als opleidingscentrum van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, waardoor het de bijnaam Koornmarktkazerne kreeg. In de meer recente jaren had de Theologische Universiteit Kampen er haar onderkomen. Vervolgens stonden de drie rijksmonumenten jaren leeg tot de Schagengroep het geheel in 2015 aankocht. Met een gedurfde visie en respect voor de monumentale waarde daagden zij ons uit een ontwerp en renovatieplan voor te stellen. In gezamenlijkheid met alle betrokken partijen werd zeer nauwlettend gewerkt aan een goede inpassing, waarbij de ook de kwaliteiten van de panden beter tot hun recht kwamen. Het complex behelst nu een zorghotel met 11 kamers en 26 zorgappartementen.

Om het plan te kunnen realiseren deden wij onderzoek alvorens te ontwerpen. Zo verdiepten wij ons verregaand in de bouwhistorie en voerden wij een studie uit naar het kleur- en materiaalverleden van de panden. (Theoretisch- en veldonderzoek) Door als bureau (deels) zelf onderzoek te doen, wordt de kennis over waaraan men ontwerpt sterk vergroot, wat ons inziens zeker ten goede is gekomen aan het resultaat.

Zorggroep 'Het Gouden Hart' heeft er inmiddels haar intrek genomen. We wensen hen en de bewoners veel geluk op deze bijzondere plek.