Zwols gevelfonds in wording.

9
januari
2019

In de afgelopen maanden hebben wij als bureau actief deelgenomen in de realisatie van een Zwols Gevelfonds. Doel is het oprichten van een stimuleringsfonds dat bijdraagt aan het esthetisch verbeteren van winkelgevels in de Zwolse binnenstad. Door samenwerking tussen ondernemer, adviseurs en gemeente wordt aangestuurd op kwaliteitsverbetering. In verschillende sessies, georganiseerd door D66, Het Oversticht en De Bruin Architecten, werd onder andere tijdens de Architectuur Biënnale Zwolle 2018, met architecten, politici, ondernemers en pandeigenaren gebrainstormd over de invulling en werking van een dergelijk fonds. De uitkomsten zijn inmiddels verwerkt in een raadsvoorstel:https://www.destentor.nl/zwolle/ton-per-jaar-voor-opknappen-gevels-binnenstad-zwolle~a07abc69/