Gaan we nu echt verklappen hoe we dit doen?.

5
juli
2024

Als bureau doen wij veel in herbestemmen en transformeren van monumenten. Vaak vraagt dat om nét even andere oplossingen, een andere manier van kijken en ontwerpen met behoud van karakter.
Slimme oplossingen geven meer ruimte wat de leefbaarheid en haalbaarheid van het project vaak ten goede komt. Techniek en ontwerp zijn onlosmakelijk verbonden hierin. Zo ook in de HBS Kampen, waar door slimme inzet van de enorme hoogte wel 60 appartementen gehuisvest worden. Het optimum; Gebruik maken van de eigenschappen van het rijksmonument in antwoord op de ontwerpvraag. De afbeelding onthult delen van het geheim van de smid;

Grote ongebruikte hoge zolders zonder uitzicht – Door toevoeging van entresolvloeren wordt de leefruimte en het aantal appartementen bijna verdubbeld. Zo kunnen we niet alleen 15 appartementen toevoegen, ze hebben ook allen panoramisch uitzicht over Kampen. De bewoners; jongeren onder begeleiding zijn goed ter been en voegen meer dan alleen bouwkúndig een verdiepende laag toe aan het project.

Hoge vensterbanken waar niemand zittend overheen kon kijken – waren voor de school het ideaalbeeld van tucht en orde; aandacht in de klas. Om ze geschikt te maken voor ouderenappartementen zonder de hoog monumentale gevels aan te tasten, verlaagden we niet de vensterbank, maar verhoogden we de vloer. Dat was met alle interieurdetailleringen en trappen niet eenvoudig, maar biedt naast royaal uitzicht ook doorgang voor installaties en technische verbeteringen.

Compact ontwerpen van facilitaire onderdelen – door de enorme hoogte van de verdiepingen bleek het mogelijk de techniek van de appartementen boven de badkamers te plaatsen. Een essentiële ontwerpkeuze die leidde tot meer leefruimte; minder loze ruimte en over het geheel meer appartementen. Eenzelfde ‘truc’ pasten we toe op de nieuwe noodtrappenhuizen. De trappen kunnen door een vernuftige puzzel met alle nieuwe verdiepingshoogten een dubbele draai maken per bouwlaag; dit spaart de helft in oppervlakte uit voor de vluchtwegen.

Team – onconventionele oplossingen vragen iets van iedere bouwpartner. De beloning; een project dat haalbaar, uitvoerbaar en in alle aspecten weer ‘beleefbaar’ is voor de toekomst. Hét bewijs dat niet alleen bouwen, maar vooral ook ontwerpen een teamdiscipline is. Dank team HBS-vernuft; Salverda Bouw, Van der Sluis Technische BedrijvenAlferink van Schieveen en vele anderen.