ZAP presentatie Breezicht .

23
februari
2016

rondleiding en presentatie 

Met plezier kijken we terug op de presentatie en rondleiding voor het Zwols Architectuur Podium (ZAP) in Brede School Breezicht te Stadshagen Zwolle. Het enthousiasme was werkelijk overweldigend, wat temeer werd uitgedrukt in het bezoekersaantal van zo’n 130 geïnteresseerden. We hebben ruimschoots kunnen verhalen over het ontwerp, de totstandkoming van de school, en vragen mogen beantwoorden. Het karakter van het ontwerp lijkt een allemansvriend. We ontvingen leuke reacties, waardoor we ons nu des te meer verheugen op de opening en de eerste ontmoetingen tussen kind en gebouw.

Het Zwols Architectuur Podium houdt u op de hoogte met een fotoverslag en nieuwe activiteiten via: www.stichtingZAP.nl

achtergrond

Voor twee basisscholen van Catent en Vivente in Stadshagen, hebben we op een terp aan de Oude Wetering (Breezicht) een ontwerp mogen maken. Het is gebaseerd op de boerenerftypologie waar rondom een gezamenlijk middendeel gevarieerde gebouwen een ensemble vormen. Een stenen archetype huis weerspiegelt het hoofdgebouw en wordt binnen een duidelijk hiërarchische opzet ondersteund door een drietal schuurachtige volumes. De afzonderlijke gebouwdelen zorgen voor beleving van schaal en leveren zowel in binnen als buiten een verrassende verscheidenheid aan ruimtes op. Het hart van de terp binnen de school bestaat uit een volledig te openen en te delen binnenplein, waarop de ‘huizen’ intern georiënteerd zijn, geïnspireerd op het gezamenlijk gebruik van vroegere terpen.

Ruimtelijk is gekozen voor een geregisseerde toevalligheid welke zorgt voor een ontspannen opzet, waarin beide scholen herkenbaar zijn.

De gebouwen richten zich aan alle zijden op het omringende landschap, terwijl de verdraaiing en hoogtedifferentiatie van de gebouwdelen voortdurend zorgt voor een rondom variërende enscenering voor de voorbijganger. Ook het natuurlijke materiaalgebruik vloeit voort uit het concept waarin speelsheid in de gevels zorgt voor menselijke maat en een vriendelijke aanblik.