Ons


Verleden.
Sinds 1966 een begrip in Zwolle en omstreken

De bouwende aspiraties van de familie De Bruin gaan al drie generaties terug. Zo was Cornelis (Cees) Wilhelmus de Bruin, al werkzaam als bouwkundige bij ‘de directie van Noordoostpolderwerken’. Diens zoon Cornelis (Cor) de Bruin, trad deels in zijn voetsporen door als bouwkundig tekenaar aan de slag te gaan bij architectenbureau Vriens, dat in 1926 in de Bloemendalstraat was opgericht. Tijdens zijn werk bij Vriens volgde Cor een opleiding tot architect Aan het VBO-HBO te Almelo. Zijn werkzaamheden breidden zich uit, en enkele jaren werkten Vriens en De Bruin intensief samen. In 1966 Zette Cor de Bruin na het overlijden van Dhr. Vriens het architectenbureau voort.

Cor


de Bruin.
Sinds 1966 een begrip in Zwolle en omstreken

In dat zelfde jaar werd Cor’s zoon (Cornelis) Cees geboren. Inmiddels was ‘Architectenbureau Cor de Bruin’ gevestigd aan de Nieuwe Deventerweg, waar Cees opgroeide temidden van de bedrijvigheid van het architectenvak. Opnieuw verhuisde het bureau, ditmaal naar het wijdse landschap van Herfte aan de Kuyerhuislaan. Ondertussen begon de passie voor ontwerpen ook Cees te inspireren. Zodoende volgde hij een Bouwkunde-opleiding aan de HTI en was daaropvolgend werkzaam bij architectenbureaus in onder andere Bussum en Amsterdam. Om zich verder te bekwamen in het architectenvak volgde hij naast zijn baan in de avonduren een opleiding aan de academie van Bouwkunst te Amsterdam.

Cees


de Bruin.
Sinds 1966 een begrip in Zwolle en omstreken

Cees trad toe tot het bureau van vader Cor ter ondersteuning in het jaar waarin hij tevens afstudeerde. Uiteraard wijzigde de koers van het bedrijf enigszins met de komst van een tweede generatie. Wegens uitbreiding van het bureau keerde men in 1998 na 32 jaar terug naar de Zwolse binnenstad. Het bureau verhuisde van de Kuyerhuislaan naar de Menno van Coehoornsingel. Negen jaar later veranderde Cees de naam en uitstraling van het bureau en vestigde het als ‘De Bruin Architecten’ aan de Veerallee 38. Een markant pand met een opvallend torentje van waaruit men op dagen als vandaag graag een frisse blik werpt op de toekomst.

Visie.
Sinds 1966 een begrip in Zwolle en omstreken

Wij beschouwen architectuur als leefruimte, ruimte om bijvoorbeeld; te werken, te wonen, te leren of te ontspannen. Praktische en vooral prettige ruimte met beleving op alle schaalniveaus, van stedenbouw tot interieur ontworpen als een maatpak. Met de juiste verhoudingen en een passend karakter, luisterend naar de wensen en behoeften van de gebruiker. Onze gebouwen reageren altijd op de context waarin zij ontworpen zijn. De mens beïnvloedt haar leefomgeving en vice versa.

Team.
Sinds 1966 een begrip in Zwolle en omstreken

"De eerste ruimte in een ontwerp is voor de dialoog", want bouwen is een proces waarin je enkel gezamenlijk tot het optimale resultaat kunt komen. We werken graag nauwlettend samen in zowel het ontwerp- als bouwproces, om goed te kunnen informeren en adviseren. We zien het als onze taak wensen en gedachten tot uitdrukking te laten komen in ontwerpen. Eisen vullen wij graag aan met mogelijkheden, ontsprongen uit creativiteit en ervaring. Ons team bestaat uit verschillende disciplines; architecten, projectleiders, bouwkundig tekenaars, secretariaat en stagiairs, met minstens één gemene deler; streven naar de beste kwaliteit van schets tot oplevering.

werkwijze.
Sinds 1966 een begrip in Zwolle en omstreken

Binnen onze ontwerpopvattingen wordt ieder gebouw uniek door te anticiperen op aanwezige factoren die in iedere situatie verschillend zijn, zoals tijdsbeeld, functie, context en gebruik. Onze architectuur kan in verschijning zeer gevarieerd zijn; groot of klein, tijdelijk of permanent, landelijk of stedelijk, introvert of opvallend; maar, altijd duurzaam, royaal, ruimtelijk en uitnodigend. Hierbinnen streven we naar optimale toekomstbestendigheid. Door de inzet van bouwkundige kennis bevatten onze gebouwen de juiste materialen met passende veroudering, flexibiliteit en ruimte voor aanpassingen. Een ontwerp wordt van start tot realisatie voortdurend getoetst op deze kwaliteiten, financiële consequenties en de geldende regelgeving. Een ruim budget is niet altijd noodzakelijk; kwaliteit zit hem in toewijding.

INITIATIEF

opstellen programma van eisen | formuleren van wensen en opties | budgetbeoordeling | raming bouwtijd en procedure.

Schetsontwerp
SCHETSONTWERP

programma van eisen vertalen | in kaart brengen bestaande toestand | analyseren van locatie | integreren omgevingsfactoren | formuleren van concept | eerste schetsen en studies.

VOORLOPIG ONTWERP

presentatie ontwerp | advies en afstemming wensen | visualisaties | indien van toepassing vooroverleg gemeente, bestemmingsplan, welstand, monumentenzorg | globale Integratie constructie, installaties, regelgeving. evt. maquette

Voorlopig ontwerp
Definitief ontwerp
DEFINITIEF ONTWERP

technisch tekenwerk op hoger niveau door integratie van installaties, constructie, toetsing op bouwkundige normen en regelgeving | raming bouwkosten | bepalen kleuren en materialen | energieprestatie | definitieve afstemming gemeente, welstand, monumentenzorg | artist impressions

VERGUNNINGSAANVRAAG

uit naam van opdrachtgever indienen documenten en tekeningen | ontwerp toelichten bij toetsing welstandscommissie | aanvullingen dan wel antwoorden verstrekken op aanvraag gemeente | evt. publiekspresentatie

Vergunningsaanvraag
Bestek / contract
BESTEK / CONTRACT

bindend tekenwerk en bestek vervaardigen | kleuren, materialen en kwaliteiten definitief bepalen | tekenwerk tot op detailniveau | interieur en vast meubilair uitwerken | adviseren opdrachtgever inzake prijsaanbieding | aanbesteding , selectie en prijsoverleg aannemer

UITVOERING / DIRECTIEVOERING

uitvoeringstekeningen en detailuitwerkingen | coördinatie van ontwerp en adviezen naar derden | geven van aanwijzingen t.b.v. uitvoering | controle meer- en minderwerk | toezicht houden op planning, financiën, kwaliteit en oplevering

Uitvoering / directievoering

Onze


Partners.

We bouwen graag een duurzame relatie op met de organisaties waar wij voor werken. Met genoegen mogen wij onder anderen de volgende organisaties tot onze opdrachtgevers rekenen.

inspiratiebronnen

Mooi hoe de wereld mijn verbazing schetst, en mijn verbazing de wereld

Pieter Diks
Architect